Ordförande Ulf Göthberg

Kassör Arne Meijer

Sekreterare Karina Dahl

Ledamöter

Anita Andersson

Ingrid Lindebratt

Suppleanter

"Gunte" Johansson

Gunvor Ohlsen

Birgitta Jacobssson