PREMIÄR         Ons  5 januari kl. 18.00
Föreställning   Fre   7  anuari kl. 18.00
Föreställning   Lör   8 januari kl. 16.00

Föreställning   Fre 14 januari kl. 18.00
Föreställning   Lör 15 januari kl. 16.00 
Föreställning   Fre 21 januari kl. 18.00
Föreställning   Lör 22 januari kl. 16.00